Giờ làm việc
Giờ làm việc

Tất cả ngày trong tuần

VỤN GÂN ƯỚT TỎI, DẺO GiÒN [GÓI 0.5Kg]

260,000đ
❌ GÂN ƯỚT TỎI THANHNHANFOOD, NGON TỪ THỊT NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG…
Mua ngay

HEO KHÔ CHÁY TỎI DẠNG SỢI LOẠI NGON ĐẶC BIỆT [GÓI 0.5KG]

175,000đ
❌ NGON TỪ THỊT NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN…
Mua ngay

HEO KHÔ CHÁY TỎI DẠNG MIẾNG LOẠI NGON ĐẶC BIỆT [GÓI 0.5KG]

185,000đ
❌ NGON TỪ THỊT NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN…
Mua ngay

BẮP BÒ ƯỚT TỎI [GÓI 1Kg]

750,000đ
❌ NGON TỪ THỊT NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN…
Mua ngay

BẮP BÒ ƯỚT TỎI [GÓI 0.5Kg]

360,000đ
❌ NGON TỪ THỊT NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN…
Mua ngay