Giờ làm việc
Giờ làm việc

Tất cả ngày trong tuần

Ô MAI SẤU BAO TỬ [GÓI 1KG]

105,000đ
❌ NGON TỪ VỊ NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN TUYỆT…
Mua ngay

Ô MAI SẤU BAO TỬ [GÓI 0.5KG]

49,000đ
❌ NGON TỪ VỊ NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN TUYỆT…
Mua ngay

Ô MAI ME CAY XÍ MUỘI [Gói 0.3KG)

35,000đ
❌ NGON TỪ VỊ NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN TUYỆT…
Mua ngay

KIWI SẤY TỰ NHIÊN [GÓI 1KG]

150,000đ
❌ NGON TỪ VỊ NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN TUYỆT…
Mua ngay

KIWI SẤY TỰ NHIÊN [GÓI 0.5KG]

79,000đ
❌ NGON TỪ VỊ NGỌT TỪ HƯƠNG ❌ CAM KẾT KHÔNG PHẨM MÀU, KHÔNG PHỤ GIA ❌ KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN, AN TOÀN TUYỆT…
Mua ngay