Hiển thị một kết quả duy nhất

28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
30,000