Rau cần hữu cơ

30,000

Rau cần là loại rau của mùa lạnh, nhưng ngay từ những ngày cuối thu bạn đã thấy chúng bày bán ở chợ

Có 2  loại cần là cần nước và cần cạn. Cần cạn chính là loại cần được trồng theo quy trình của rau hữu cơ

Lưu ý: các sản phẩm hữu cơ do đặc tính là không sử dụng thuốc bảo vệ hóa học nên tất cả đều trồng theo mùa trong năm