Rau cải ngọt hữu cơ – túi 500g

15,000

Rau cải ngọt là loại rau thuộc thuộc họ cải, dễ chế biến và nhiều dinh dưỡng

Lưu ý: các sản phẩm hữu cơ do đặc tính là không sử dụng thuốc bảo vệ hóa học nên tất cả đều trồng theo mùa trong năm