Rau cải chíp hữu cơ – túi 500g

15,000

Cải chíp là loại rau thuộc họ rau cải. Rất dễ dùng và giàu chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng

Lưu ý: các sản phẩm hữu cơ do đặc tính là không sử dụng thuốc bảo vệ hóa học nên tất cả đều trồng theo mùa trong năm